Adobe After Effects til animeret gif

Jeg har et bijob, som klubmedarbejder/lærer i Ikast-Brande Ungdomsskole.
På skolerne er der kommet infoskærme, som kan viser et slideshow af billeder. Den kan så bruges til at reklamere for arrangementer.
Den kan kun vise billedefiler, men jeg vil gerne have lidt bevægelse.
Til dette kan jeg bruge en animeret gif.
Den 10 sekunders animation laver jeg i Adobe After Effects. Med en framerate på 15.
I After Effects kan jeg dog ikke eksportere som gif. Men jeg kan eksportere som en billedsekvens i png.
I Adobe Photoshop kan jeg så åbne denne billedsekvens. Og bruge “Save for WEB” til at gemme en animeret gif.
Og vupti. Så er der bevægelse på skærmen som nedenstående eksempel.
Nu skal jeg bare træne mine animationsfærdigheder.

Kilde

%d bloggers like this: